CardiRad Sweden AB är ett läkemedels- och medicintekniskt företag med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. Vårt namn var tidigare Electra-Box Pharma AB men i juni 2012 bytte vi namn. I samband med namnbytet etablerades ett samarbete med CardiRad Oy som verkar i Finland och Baltikum.

Vi är distributör/ombud till företag som inte har någon egen representation i dessa länder och tillhandahåller produkter från ett tiotal utländska leverantörer.

Våra produkter finns främst inom tre huvudområden, nuklearmedicin/onkologi, interventionskardiologi/radiologi samt intensivvård. Våra produkter är framförallt riktade mot olika specialistområden. Vi som arbetar på företaget har både lång erfarenhet och mycket bra kännedom om de segment vi verkar inom.